4x12 Monrovia Double Picket Set Cherry Tomato 7621c